Mühendislik

Tasarım, çizim, yapısal analiz ve projelendirme hizmetleri MES ekipman üretiminin altyapısını oluşturur.

Amaç

  • İhtiyaca uygun tasarım geliştirmek.
  • Projenin üretimden once güvenilirliğini yapısal analiz ile ortaya koymak.
  • 3D model ile üretim ve montajda olası sorunların önüne geçmektir.

Teknik ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan araştırmalar ve geçmiş deneyimler ile kağıt üzerinde şekillenmeye başlayan tasarımlar, yeterli olgunluğa ulaştığında 3D çizim programına aktarılır.

Sonlu elemanlar metodu ile gerekli simulasyonlar yapılarak çıkarılan sonuçlar, el hesapları ve mühendislik sezgileri ile yorumlanır, ve analiz sonuçları rapor haline getirilir.

Teknik çizimler çıkarılır ve müşteri onayına sunulur, onay alındıktan sonra üretim ve montaj sürecine geçilir.

Yapısal Analiz

– Statik

Yapıya etki eden yükler malzeme üzerinde stresler oluşturur. Statik analiz ile malzeme üzerindeki stres ve deplasman değerleri bulunarak tasarımın genel kontrolü sağlanır ve akmaya karşı güvenlik katsayısı bulunur. Yapısal optimizasyon çalışmaları yapılabilir.

– Burkulma

Basma gerilimine maruz kalan bölgelerde oluşan, et kalınlığı/boy oranının düşük olduğu bölgelerde ani bozulma ve çökmeye sebep olarak ekipmanın güvenliğini en çok tehdit eden yüklenme tipi burkulmadır. Burkulmaya karşı direnç, malzemenin sadece elastik modülü ile ilgilidir ve akma dayanımından tamamen bağımsızdır. Dolayısı ile ana malzeme değişmediği sürece daha sağlam alaşımlar kullanılarak herhangi bir iyileşme sağlanamaz.

Burkulma analiz modülü kullanılarak mod şekilleri ve bu modlara denk gelen güvenlik katsayıları bulunur. Güvenlik katsayısının düşük çıktığı durumlarda yapıya rijitlik sağlayacak takviyeler (stiffener) eklenir. Burkulmaya karşı güvenlik katsayısı yüksek tutularak ekipmanın sağlamlığı garanti altına alınır.

– Frekans

Tüm mekanik yapıların geometri, malzeme ve bağlantı şekilleri ile değişen doğal frekans modları vardır. Sisteme gelen yükler sürekli olarak yapının tamamı ile etkileşir. Yük frekansı yapının doğal frekanslarından birine yakın olduğunda rezonans oluşur ve istenmeyen düzeylerde titreşim ve salınıma sebep olabilir.

Frekans analizi ile yapıların doğal frekans modları bulunur, ve sisteme gelen yüklerin rezonasyona sebep olup olmayacağı kontrol edilir. Rezonasyon varsa geometri ve bağlantı şekli modifiye edilerek doğal frekanslar çalışma frekanslarından uzaklaştırılır. Böylece sistemin sağlıklı çalışması sağlanır.